^ < SIDMAR Gent
Das SIDMAR Hüttenwerk am Terneuzen - Gent Kanal

industriefotografie
StahlArt
Industriefotografie Archiv
Stahl- und Hüttenwerke
Belgien

contact photographer  Kontakt   hfinster@gmx.de

Hüttenwerk SIDMAR
Hüttenwerk SIDMAR
Hüttenwerk SIDMAR: Kokerei
Hüttenwerk SIDMAR: Kokerei
Hüttenwerk SIDMAR: Hafen
Hüttenwerk SIDMAR: Hafen
Hüttenwerk SIDMAR: Hochöfen
Hüttenwerk SIDMAR: Hochöfen

©   Harald Finster, Gulpener Str. 26, 52074 Aachen, Germany   Industriefotografie
$Id: Style.xsl,v 7.21 2010/11/20 09:15:16 finster Exp $   $Id: SteelWorks.xml,v 4.203 2008/05/17 16:08:41 finster Exp $